Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
wtorek, 21 maj 2013 12:07

Pierwsza Komunia ?wi?ta

W uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, 19 maja, podczas Mszy ?w. o godz 11:00 do Pierwszej Komunii ?wi?tej przyst?pi?o jedenastu dzieci z naszej parafii.
sobota, 18 maj 2013 16:11

?yczeniu jubileuszowe dla Proboszcza!

18 maja to wyj?tkowy dzie? w ?yciu ksi?dza Proboszcza Marka. Z okazji 22-lecia ?wi?ce? kap?a?skich sk?adamy serdeczne ?yczenia Jubilatu. Niech Bo?y Duch, i Jego mi?o?? nape?nia Was i nigdy nie opuszcza. Z wdzi?czno?ci? za pos?ug? kap?a?sk? w naszej parafii. ** Administracja strony i parafianie
W czwartek, 16 maja, odby?si? w naszej Parafii Dzie? chorego. Tegodniazebra?o si?oko?o 50 starszychi schorowanych os?b, kt?rzy otrzymali sakrament namaszczenia chorych.
wtorek, 12 luty 2013 12:49

Parafialne zawody szachowe

W sobot? 9 lutego, po porannej Eucharystii przy wsparciu ksi?dza Marka, odby?y si? zawody szachowe o "Puchar Ksi?dza Proboszcza".
czwartek, 07 luty 2013 16:11

Parafialny Dzie? ministranta

W czwartek, 31 stycznia, w naszej parafii odby?y si? obchody Dnia ministranta i «podsumowanie roku» dla ministrant?w. Na wsp?lnej Mszy ?wi?tej zebrali si? kandydaci na ministrant?w, ministranci i kandydaci na lektor?w.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina