Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 04 czerwiec 2012 19:04

Og?oszenia parafialne (03.06.2012 r)

TR?JCY ?WI?TEJ 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo z procesj?, 13.oo. Od dzisiejszej niedzieli mszy ?w. o 18.oo nie b?dzie. 2. Po mszy ?w. adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. 3. Dzisiejsza Uroczysto?? Tr?jcy ?w. ko?czy okres spowiedzi i Komunii ?w. wielkanocnej 4. W tym tygodniu wspominamy: wtorek – ?w. Bonifacego, biskupa i m?czennika czwartek– I czwartek miesi?ca; od g. 17.oo wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu z…
sobota, 26 maj 2012 22:00

Og?oszenia parafialne (27.05.2012 r)

**Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 11.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 17.oo i 19.oo ( wigilijne z niedzieli ). Od nast?pnej niedzieli na czas wakacji mszy ?w. o g. 18.oo w j?zyku angielskim nie b?dzie. 2. Dzi? przypada Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo dzieci z naszej Parafii b?d? prze?ywa? rocznic? Komunii ?w. i zako?czenie roku katechetycznego 3. Wczoraj w rozpocz?? si? I Kongres Eucharystyczny Ko?cio?a Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Prze?ywaj?c go zapraszamy…
środa, 23 maj 2012 16:13

Pierwsza Komunia ?wi?ta

Ka?dego roku, w maju, dzieci naszej parafii mog?przyst?pi? do Pierwszej Komunii, pierwszy raz przyj?? Jezusa w chlebie do swego serca. Wi?c w tym roku, 20 maja, czterna?cie naszych ma?ych parafian wzi?li pe?ny udzia? w liturgii. Ca?y rok one przygotowywali si?, wiernie uczestniczywszy w katechizach i Mszach, s?uchaj?c nauki religii i nauki modlitwy dla lepszego zrozumienia S?owa Pa?skiego.
wtorek, 22 maj 2012 15:07

Naprawa dachu ko?cio?a

Trwaj? prace nad napraw? dachu naszego ko?cio?a. Po raz ostatni dachnaprawiony ponad sto lat temu. W tym czasie drewnianej pod?ogi jest ca?kowiciezgni?y. Przez dziesi?ciolecia, dach wyciek?y, powoduj?c znaczne zniszczeniarzadkich freski na suficie i ?cianach ?wi?tyni. Na pokrycie dachu zosta?a zakupiona6,5 tony drogich p?yt miedzianych, p?yty i inne materia?y niezb?dne. Niezb?dne fundusze zebrane przez naszych cz?onk?w, sponsor?w i dobrodziej?wofiarowa?y z Ukrainy, Polski i innych kraj?w. Ale naby? materia? nie wystarczy odci??ca?y dach. W szczeg?lno?ci potrzeby przez oko?o 3 ton blach. Wykonywania pracyz mistrz?w ? Obwodu Lwowskiego. Po naprawie dachu czeka na nas, aby przywr?ci? wn?trze ko?cio?a, witra?e, i tak dalej. I…
wtorek, 22 maj 2012 11:32

Og?oszenia parafialne (20.05.2012 r)

* Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego * 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego dzieci z naszej Parafii przyst?pi? do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci i rodzic?w w bia?ym tygodniu na wieczorne nabo?e?stwa 3. Z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 4. W przysz?? niedziel? zako?czenie roku…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina