Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 08 czerwiec 2015 19:11

Og?oszenia parafialne (07.06.2015)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo, mszy o 18.oo nie b?dzie. 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w procesji, a szczeg?lnie ma?ym dziewczynkom za sypanie kwiat?w, ch?opcom kt?rzy dzwonili, osobom doros?ym nios?cym chor?gwie, Pani Franciszce za prowadzenie ?piewu. W tym roku o?tarze przygotowali: Ruch RN, Rodzina Kolpinga, R??e R??a?cowe, Legion Maryi i ministranci. 3. Dzi? po…
poniedziałek, 25 maj 2015 18:45

Og?oszenia parafialne (24.05.2015)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Przypominamy, ?e w naszej Parafii w ka?dy I czwartek miesi?ca mamy nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego. Serdecznie zapraszamy 3. Dzi? z racji IV niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * poniedzia?ek – ?wi?to Naj?w. Maryi Panny, Matki Ko?cio?a – drugi dzie? Zielonych ?wi?t…
niedziela, 14 czerwiec 2015 18:22

Og?oszenia parafialne (14.06.2015)

** XI Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. Z racji wspomnienia ?w. Antoniego zapraszamy serdecznie na odpust do ko?cio?a ?w. Antoniego przy dworcu ( ul. Nikitina ) dzi? o g. 18.oo. Przynie?my lilie do po?wi?cenia. B?dzie r?wnie? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci. 4. Zapraszamy na nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego…
poniedziałek, 11 maj 2015 11:07

Og?oszenia parafialne (10.05.2015)

** VI Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo. 2. Od dzi? do ?rody rozpoczynamy dni modlitw o urodzaje. Z racji II niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. Po mszy o g. 13.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, kt?r? poprowadz? cz?onkowie Rodziny Kolpinga. Po adoracji spotkanie dla cz?onk?w tej wsp?lnoty. 3. W czwartek przypada Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. Msze o g. 9.oo i…
niedziela, 26 kwiecień 2015 17:47

Og?oszenia parafialne (26.04.2015)

** IV Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? przypada rocznica katastrofy w Czarnobylu. M?dlmy si? za ofiary tej tragedii. 3. Z racji IV niedzieli miesi?ca dzi? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. 4. W tym tygodniu w liturgii ko?cio?a wspominamy: ?roda – ?wi?to ?w. Katarzyny Siene?skiej, dziewicy i Doktora Ko?cio?a, patronki Europy…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina