Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 27 marzec 2016 22:43

Og?oszenia parafialne (27.03.2016)

** NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA **  1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo, 13.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo 2. Jutro drugi dzie? ?wi?t Wielkanocnych. Msze o g. 9.oo, 13.oo i 18.30. Zach?camy do uczestnictwa we Mszy przez ca?y tydzie?, prze?ywamy Oktaw? Wielkanocy. W najbli?szych dniach id?c na cmentarz pom?dlmy si? za naszych bliskich zmar?ych. 3. Dzi?kuj? za wsp?lne prze?ywanie okresu Wielkiego Postu: udzia? w Drogach Krzy?owych i Gorzkich ?alach, rekolekcjach, adoracj? Pana Jezusa w…
poniedziałek, 21 marzec 2016 11:33

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE 2016

WIELKI CZWARTEK – 24 marca MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa. Godz. 19.oo - rozpocz?cie liturgii. Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo, kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich.  WIELKI PI?TEK – 25 marca LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu. Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia Godz. 19.oo – Droga Krzy?owa Godz. 19.30 –…
poniedziałek, 21 marzec 2016 10:50

Og?oszenia parafialne (20.03.2016)

** NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ ** 1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, we wtorek mszy nie b?dzie, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 19.oo, pi?tek nabo?e?stwo g. 19.oo, sobota 19.oo, niedziela g. 9.oo, 13.oo, 18.oo. 2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W najbli?szy wtorek mszy ?w. o g. 9.oo nie b?dzie, poniewa? wszyscy kap?ani maj? spotkanie we Lwowie z ksi?dzem Arcybiskupem Mieczys?awem Mokrzyckim. 4. Zbli?amy si? do ?WI?T WIELKANOCNYCH. Szczytem ca?ej liturgii Ko?cio?a jest ?wi?te Triduum Paschalne: WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pa?skiej, kt?ra jest dzi?kczynieniem za dar Eucharystii i Kap?a?stwa. Msza o g. 19.oo…
wtorek, 15 marzec 2016 21:53

Og?oszenia parafialne (13.03.2016)

** V Niedziela Wielkiego Postu **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Ko?czymy dzi? rekolekcje parafialne. Dzi?kuj? Proboszczowi z Kosowa ks. Antoniemu Kozak za ich wyg?oszenie. Wychodz?c z ko?cio?a ministranci b?d? stali z puszkami, do kt?rych mo?na b?dzie z?o?y? ofiar? na kapliczk? Matki Bo?ej Fatimskiej przy ko?ciele w Kosowie, jak? ko?czy budowa? ks. Antoni. 3. Prze?ywamy Wielki Post. Niech b?dzie dla nas to czas pokuty, mi?osierdzia…
środa, 09 marzec 2016 15:41

Og?oszenia parafialne (06.03.2016)

** IV Niedziela Wielkiego Postu ** 1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy Wielki Post. Pami?tajmy o postanowieniach na ten czas, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty. 3. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina