Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 28 luty 2016 20:34

Og?oszenia parafialne (28.02.2016)

** III Niedziela Wielkiego Postu **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy Wielki Post. Pami?tajmy o postanowieniach na ten czas, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty. 3. Dzi? z racji IV niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana…
środa, 24 luty 2016 17:17

Og?oszenia parafialne (21.02.2016)

** II Niedziela Wielkiego Postu **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty. 3. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 4. Podczas…
wtorek, 16 luty 2016 17:08

Og?oszenia parafialne (14.02.2016)

** I Niedziela Wielkiego Postu ** 1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty. 3. Kto w ?rod? Popielcow? nie by? na mszy ?w. i nie bra? udzia?u w obrz?dzie posypania g??w popio?em,…
poniedziałek, 01 luty 2016 13:43

Og?oszenia parafialne (31.01.2016)

** IV Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim. 2. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. Z racji zbli?aj?cego si? Wielkiego Postu w nast?pn? niedziel? po mszy o g. 13.oo b?dzie d?u?sza adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu w ramach nabo?e?stwa 40 – godzinnego. 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * wtorek – ?wi?to…
poniedziałek, 25 styczeń 2016 13:23

Og?oszenia parafialne (24.01.2016)

** III Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim. 2. Dzi? w czwart? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? obrz?d przyj?cia pos?ugi lektorskiej przez starszych ministrant?w z naszej Parafii. 4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – nawr?cenie ?w. Paw?a Aposto?a wtorek – ?w. Tymoteusza i Tytusa, biskup?w czwartek –…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina