Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
środa, 16 grudzień 2015 21:50

Og?oszenia parafialne (13.12.2015)

** III NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy ADWENT czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela i duchowego przygotowania naszych serc na dzie? Bo?ego Narodzenia. Za chwil? po?wi?cimy op?atki, kt?re mo?na naby? w zakrystii. Ofiary z op?atk?w przeznaczone b?d? na zwrot d?ugu za odnowienie witra?y. 3. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci z rodzicami na RORATY – w poniedzia?ek o g.18.30, ?rod? o g.…
niedziela, 06 grudzień 2015 00:17

Og?oszenia parafialne (06.12.2015)

** II NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, 12.oo i 18.30, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy ADWENT czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela i duchowego przygotowania naszych serc na dzie? Bo?ego Narodzenia. Za chwil? po?wi?cimy ?wiece Caritas, kt?re zapalimy podczas wigilii. Koszty ze sprzeda?y wiank?w adwentowych – 5 ooo grywni – przekazali?my 13 letniej Ani Serowej na operacj? serca. B?g zap?a? za ofiary na ten…
poniedziałek, 30 listopad 2015 23:07

Og?oszenia parafialne (29.11.2015)

** I NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas. Dzi? rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela, odpowiedniego przygotowania naszych serc i prostowania zawi?ych dr?g naszego ?ycia. Za chwil? po?wi?cimy wie?ce adwentowe. Rodziny z naszej Parafii b?d? rozprowadza? przy wyj?ciu z ko?cio?a w?asnor?cznie wykonane wie?ce – symbol prze?ywanego…
niedziela, 15 listopad 2015 17:37

Og?oszenia parafialne (15.11.2015)

** XXXIII Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W miesi?cu listopadzie modlimy si? do Bo?ego Mi?osierdzia za zmar?ych wypominanych: poniedzia?ek, wtorek, ?roda przed msz? ?w. o g. 9.oo oraz czwartek, pi?tek i sobot? przed msz? ?w. o g. 18.30. 4. W tym tygodniu…
czwartek, 05 listopad 2015 14:20

Og?oszenia parafialne (01.11.2015)

** XXXI Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? z racji I niedzieli adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. 3. Dzi? prze?ywamy Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych, a jutro Dzie? Zaduszny. Do zakrystii mo?na przynie?? wypominki. Na karteczce zapisujemy imiona zmar?ych. Zaznaczmy godzin? mszy ?w., przed kt?r? ca?y rok w niedziel? mamy si?…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina