Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 02 maj 2016 23:14

Og?oszenia parafialne (01.05.2016)

** VI Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * poniedzia?ek – ?w. Atanazego, biskupa i doktora Ko?cio?a * wtorek – ?wi?to ?wi?tych Filipa i Jakuba, Aposto??w. W tym dniu przypada ?wi?to Narodowe w…
poniedziałek, 25 kwiecień 2016 22:24

Og?oszenia parafialne (24.04.2016)

** V Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? go?cimy w naszej Parafii ks. neoprezbitera Grzegorza Podo?owskiego, kt?ry mia? praktyk? duszpastersk? w naszej Parafii. Dzi?kuj? ks. Grzegorzowi za modlitw?, wyg?oszone S?owo Bo?e i prosimy o udzielenie nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa. 3. Zapraszamy dzi? do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka…
wtorek, 19 kwiecień 2016 18:13

Og?oszenia parafialne (17.04.2016)

** IV Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych i starszych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W miniony czwartek zmar? tato s. Ireny. Pogrzeb ?p. Iwan odby? si? w Kamie?cu Podolskim w pi?tek. Sk?adamy s. Irenie wyrazy wsp??czucia, a za zmar?ego Iwana prosz? o modlitw?. 4. W tym tygodniu w ca?ym ko?ciele…
niedziela, 10 kwiecień 2016 20:36

Og?oszenia parafialne (10.04.2016)

** III Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * ?roda – ?w. Marcina, papie?a i m?czennika * pi?tek – z racji III pi?tku miesi?ca nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego po mszy ?w. wieczornej o g. 18.30 4. W czwartek od…
piątek, 08 kwiecień 2016 21:10

Og?oszenia parafialne (03.04.2016)

** Niedziela Bo?ego Mi?osierdzia **  1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo 2. Obchodzimy dzi? niedziel? Bo?ego Mi?osierdzia w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Bo?ego Mi?osierdzia. Z tej racji chcemy odda? Bo?emu Mi?osierdziu wszystkie rodziny z naszej parafii. Po ka?dej mszy ?w. wr?czymy rodzin? obraz Bo?ego Mi?osierdzia z ksi??eczk?. B?dzie udzielone dodatkowe b?ogos?awie?stwo relikwiami ?w. Faustyny. Zach?camy do codziennej modlitwy i odmawiania koronki do Bo?ego Mi?osierdzia. 3. Taca z dzisiejszej niedzieli…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina