Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 05 czerwiec 2016 22:55

Og?oszenia parafialne (05.06.2016)

** X Niedziela Zwyk?a **  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Sobota – wspomnienie ?w. Barnaby Aposto?a • Cieszymy si? obecno?ci? w naszej parafii ks. Mariana, neoprezbitera, kt?rego ks. Arcybiskup skierowa? do pomocy duszpasterskiej na ca?y czerwiec, ?yczymy mu dobrego pobytu na Bukowinie i wiele ?ask Bo?ych. W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?w. ks. Marian udzieli naszym parafianom b?ogos?awie?stwa prymicyjnego. • Prze?ywamy czerwiec, miesi?c po?wi?cony Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu, z tej racji odbywaj? si? w naszej parafii nabo?e?stwa czerwcowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, w czwartek przede Msz? o godz. 18.30, w pi?tek i sobot? po…
poniedziałek, 30 maj 2016 15:19

Og?oszenia parafialne (29.05.2016)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo,pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2.Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w procesji, a szczeg?lnie ma?ym dziewczynkom za sypanie kwiat?w, ch?opcom kt?rzy dzwonili, osobom doros?ym nios?cym chor?gwie, Pani Franciszce i ch?rowi za prowadzenie ?piewu. Dzi?kuj? za przygotowanie o?tarzy: Ruchowi RN, Rodzinie Kolpinga, R??om R??a?cowym, Legionowi Maryi, m?odzie?y i ministrantom. 3. W przysz?? I niedziel? miesi?ca…
wtorek, 24 maj 2016 22:33

Og?oszenia parafialne (22.05.2016)

** Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy ** 1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo z procesj? do 4 o?tarzy, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalneb?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * czwartek – ?w. Filipa Nereusza, prezbitera * niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa – Bo?e Cia?o. 4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi. 5. W…
poniedziałek, 16 maj 2016 21:03

Og?oszenia parafialne (15.05.2016)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Przypominamy, ?e w naszej Parafii w ka?dy I czwartek miesi?ca mamy nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego. Serdecznie zapraszamy 3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo siedemna?cie dzieci z naszej Parafii przyst?pi do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodzic?w w bia?ym tygodniu…
niedziela, 08 maj 2016 21:31

Og?oszenia parafialne (08.05.2016)

** VII Niedziela Wielkanocna **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * sobota – ?wi?to ?w. Macieja, Aposto?a * niedziela – b?dziemy prze?ywa? Uroczysto?? Zes?ania Dycha ?wi?tego. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo - 17 dzieci z naszej Parafii przyst?pi…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina