Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 23 październik 2016 11:42

Og?oszenia parafialne (23.10.2016)

** XXX Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Pi?tek – ?wi?to ?w. Szymona i Judy Tadeusza, Aposto??w Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej. W najbli?sz? sobot? 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? zapisa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz. 30 pa?dziernika o godz. 19.00 w…
niedziela, 16 październik 2016 20:37

Og?oszenia parafialne (16.10.2016)

** XXIX Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Ignacego Antioche?skiego Wtorek – ?w. ?ukasza Ewangelisty W najbli?sz? sobot? 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, uroczyste powitanie obrazu odb?dzie si? o godz. 18.00, o godz. 19.30 b?dzie Msza ?wi?ta. Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej. 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd…
niedziela, 09 październik 2016 19:58

Og?oszenia parafialne (09.10.2016)

** XXVIII Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Sobota – wspomnienie ?w. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Ko?cio?a W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W tym tygodniu w sobot? wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00, natomiast zach?camy do uczestnictwa we Mszy ?w. Odpustowej ku czci ?w. Jana Paw?a II w Piotrowcach Dolnych. Rozpocz?cie Uroczysto?ci o godz. 11.00. Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o…
niedziela, 02 październik 2016 17:26

Og?oszenia parafialne (02.10.2016)

** XXVII Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka z Asy?u ?roda – wspomnienie ?w. Faustyny Kowalskiej Pi?tek – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny R??a?cowej Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. Zmar? ?p. Piotr Mokrzycki, ojciec ks. Abpa Mieczys?awa Mokrzyckiego, pogrzeb odb?dzie si? jutro, zach?camy do modlitwy w jego intencji. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek miesi?ca (zapraszamy na nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i pierwszy pi?tek miesi?ca. W tych dniach b?dziemy tradycyjnie odwiedza? chorych. Miesi?c…
niedziela, 21 sierpień 2016 18:04

Og?oszenia parafialne (21.08.2016)

** XXI Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie NMP Kr?lowej ?roda – ?wi?to ?w. Bart?omieja, aposto?a Sobota – wspomnienie ?w. Moniki W nast?pn? niedziel?, w naszej parafii odb?dzie si? powitanie nowego proboszcza ks. Anatolija Szpaka. W przysz?? niedziel? o godz. 15.00 w Dawidenach b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci ?w. R??y z Limy. Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko. Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom,…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina