Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 28 listopad 2016 09:56

Og?oszenia parafialne (27.11.2016)

** I Niedziela Adwentu ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: ?roda – ?wi?to ?wi?tego Andrzeja, Aposto?a Sobota – wspomnienie ?w. Franciszka Ksawerego, kap?ana W tym tygodniu obchodzimy r?wnie? pierwszy czwartek, pi?tek i niedziel? miesi?ca. W czwartek zapraszamy na nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego, w niedziel? b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych i adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – Adwent, czas oczekiwania na przyj?cie Pana Jezusa. Jest to dla nas czas duchowego przygotowania si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Z tej racji po Mszy ?w. b?d? sprzedawane wie?ce adwentowe, ofiary z?o?one przez was b?d? przeznaczone na leczenie ma?ego Ostapa. W…
niedziela, 20 listopad 2016 22:17

Og?oszenia parafialne (20.11.2016)

** XXXIV Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny Wtorek – wspomnienie ?w. Cecylii, patronki muzyki sakralnej Czwartek – wspomnienie ?w. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, m?czennik?w Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w nast?pn? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo ma??e?stw. Taca w nast?pn? niedziel? b?dzie przeznaczona na potrzeby organizacji charytatywnej „Caritas". R?wnie? w przysz?? niedziel? rozpoczniemy nowy okres liturgiczny – Adwent, czas oczekiwania na przyj?cie Pana Jezusa. Z tej racji w parafii b?dziemy sprzedawa? wianki adwentowe, ofiary z?o?one przez was b?d? przeznaczone na cel charytatywny. Zach?camy ju? teraz dzieci…
niedziela, 13 listopad 2016 10:23

Og?oszenia parafialne (13.11.2016)

** XXXIII Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Czwartek – wspomnienie ?w. El?biety W?gierskiej (w tym dniu obchodzi swoje imieniny s. Ela, pami?tajmy o niej w swojej modlitwie) Niedziela – Uroczysto?? Chrystusa Kr?la Wszech?wiata (?wi?to patronalne ministrant?w) Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci, w nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Dzisiaj wieczorem o godz. 19.00 w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert „Requiem" po??czony z modlitw? za zmar?ych. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian i prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym. W nast?pn? niedziel? w czasie Mszy ?w. o godz.11.00 sze?ciu ch?opc?w z naszej parafii zostan? w??czeni do…
niedziela, 06 listopad 2016 00:02

Og?oszenia parafialne (06.11.2016)

** XXXII Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: ?roda – ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej Czwartek – wspomnienie ?w. Leona Wielkiego, papie?a Pi?tek – wspomnienie ?w. Marcina Sobota – wspomnienie b?. Jozafata Kuncewicza, biskupa i m?czennika Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych, natomiast w nast?pn? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? skorzystania z sakramentu pokuty. Przypominamy, ?e u s. Anny mo?na zam?wi? prenumeraty katolickich czasopism na kolejny rok: „Водограй", „Розарій", „Слово між нами". Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 9.00 w…
niedziela, 30 październik 2016 22:12

Og?oszenia parafialne (30.10.2016)

** XXXI Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych ?roda – wspomnienie wszystkich wiernych zmar?ych Pi?tek – wspomnienie ?w. Karola Boromeusza, biskupa W tym tygodniu rozpoczynamy miesi?c listopad, jest to czas szczeg?lnej modlitwy za naszych bliskich zmar?ych, w naszym ko?ciele b?dziemy si? za nich modli?: w poniedzia?ek, wtorek, ?rod? przede Msz? porann?, czwartek, pi?tek i w sobot? przede Msz? wieczorn?. W dniach 1-8 listopada mo?emy uzyska? odpust zupe?ny dla zmar?ych za modlitewne nawiedzenie cmentarza. R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy I Czwartek miesi?ca (Nabo?e?stwo do Ducha ?w. po Mszy wieczornej), I Pi?tek Miesi?ca…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina