Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 14 sierpień 2016 22:55

Og?oszenia parafialne (14.08.2016)

** XX Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – Uroczysto?? Wniebowzi?cia NMP (B?ogos?awie?stwo zi?? i kwiat?w)   Sobota – wspomnienie ?w. Bernarda z Clairvaux   W nast?pn? niedziel?, po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych. W poniedzia?ek o godz. 15.00 w Budy?cu b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci Wniebowzi?cia NMP. W przysz?? niedziel? 21 sierpnia w Kicmaniu o godz. 15.00 odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci NMP Kr?lowej. W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 –…
niedziela, 07 sierpień 2016 23:53

Og?oszenia parafialne (07.08.2016)

** XIX Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Dominika, kap?ana Wtorek – ?wi?to ?w. Teresy Benedykty – patronki Europy ?roda – ?wi?to ?w. Wawrzy?ca, m?czennika Czwartek – wspomnienie ?w. Klary, dziewicy W nast?pn? niedziel?, po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn. W sobot? 13 sierpnia w Sadog?rze odb?dzie si? kolejne czuwanie Fatimskie. Ju? wkr?tce, 28 sierpnia b?dzie powitanie nowego proboszcza w naszej parafii. 22 lipca Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki…
niedziela, 10 lipiec 2016 22:17

Og?oszenia parafialne (10.07.2016)

** XV Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – ?wi?to ?wi?tego Benedykta – patrona Europy Sobota – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z G?ry Karmel W przysz?? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych. W najbli?szy pi?tek 15 lipca po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? ostatnie spotkanie dla m?odzie?y wyje?d?aj?cej na ?wiatowe Dni M?odych do Krakowa. Bracia Karmelici Bosi serdecznie zapraszaj? na Uroczysto?? Odpustow? ku czci Matki Bo?ej Szkaplerznej w Berdyczowie, kt?ra odb?dzie si? w niedziel? 17 lipca o godz. 11.00. W najbli?szym czasie planujemy przenie?? wszystkie ksi??ki do parafialnego…
niedziela, 19 czerwiec 2016 23:29

Og?oszenia parafialne (19.06.2016)

** XII Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. Alojzego Gonzagi, zakonnika Pi?tek – Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela W przysz?? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo ma??e?stw. W zakrystii mo?na zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bo?szowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 5-9 lipca. Koszt uczestnictwa 100 hrn. Szczeg??owa informacja jest podana na plakacie, kt?ry znajduje si? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a. W pi?tek 24 czerwca po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? spotkanie dla os?b, kt?re wyje?d?aj? na ?wiatowe Dni M?odzie?y. Prze?ywamy czerwiec, miesi?c po?wi?cony Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu, z tej…
niedziela, 12 czerwiec 2016 20:06

Og?oszenia parafialne (12.06.2016)

** XI Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Antoniego z Padwy W przysz?? niedziel?, po ka?dej Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych. Dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Uroczyst? Msz? ?wi?ta o godz. 18.00, kt?ra odb?dzie si? w dawnym ko?ciele p. w. ?w. Antoniego z Padwy. Prosz? nie zapomnie? o przyniesieniu lilii dla po?wi?cenia. Jutro w Sadog?rze o godz. 19.00 odb?dzie kolejne Fatimskie Czuwanie, na kt?re serdecznie nas wszystkich zaprasza ks. Krzysztof. W dniach 14 i 15 czerwca w naszej parafii odb?d? si? odwiedziny chorych. Siostra Anna uprzednio b?dzie si? kontaktowa? z…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina