środa, 24 luty 2016 17:17

Og?oszenia parafialne (21.02.2016)

** II Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty.

3. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

4. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

5. W poniedzia?ek przypada ?wi?to katedry ?w. Piotra, Aposto?a.

6. We wtorek 23 lutego spotkanie cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich z ks. Stanis?awem Sf?rk?. Od g. 15.oo czas na indywidualne rozmowy, o g. 18.30 msza ?w. z konferencj?.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. W sobot? 21 lutego o g. 16.30 spotkanie formacyjne dla m?odzie?y wyje?d?aj?cej na ?wiatowe Dni M?odzie?y w Krakowie. Prosz? przynie?? 20 Euro.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, z kl. III i starszych o g. 13.oo.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

13. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Struty?ska Wira i W?adys?aw, Struty?ska Ludmi?a, Onoprijczuk Polina, Swyszcz Walentyna, Ancybor Anna.

14. Ofiary na ko?ci?? i z okazji kol?dy na ogrzewanie do ?awek z?o?yli: Pani Majewska Irena, Iwanaszczuk Emilia, Drozdek Anna, ?o?towska Wanda, Horodi?ska Maria, Dziadek Gizela, Rodzina Drozdzik, Hawluk, Jakymczuk, Goriaczko, G?ugowskych oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

wtorek, 16 luty 2016 17:08

Og?oszenia parafialne (14.02.2016)

** I Niedziela Wielkiego Postu **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? w najbli?szym czasie wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty.

3. Kto w ?rod? Popielcow? nie by? na mszy ?w. i nie bra? udzia?u w obrz?dzie posypania g??w popio?em, prosz? po mszy ?w. pozosta? i przyj?? popi?? na g?ow?.

4. Dzi? z racji II niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

5. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

6. Rodziny Kolpinga zapraszamy na zebranie swoich cz?onk?w i sympatyk?w dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo w sali przy ul. Szewczenka 28/202.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, z kl. III i starszych o g. 13.oo.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

11. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

12. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Wonsowicz Ilony, Lysenko Darii, Guculak Myros?awy, Karnafel Niny, Nemczuk Lucziji.

13. Ofiary na ko?ci?? i z okazji kol?dy na ogrzewanie do ?awek z?o?yli: Pani Ludmi?a, Piddubna Antonina, Fedorowicz Julia, Majewska Irena, Kaczy?ska Bronis?awa, Wierzbowska Stefania, Kogut Nadia, Berezowska Antonina, Medwid Julia, Kraczun Waleria, Daszkewycz Jelena, Bohanjuk Olga, Onoprijczuk Polina, Karnafel Nina, Guszulak Leonida, Niko?ajczuk Karolina, Banu? Bogdanna, Nowak Zofia, Kogut Irma, Pan Myckanjuk Stefan, Ates Hildegard, Rodzina Goriaczko, Kawczuk, Halinicz, Wawrycz, Zapolskich, Gutnickych, Zazuli?skich, Pola?ski, Machowskich, Kowa?yk – Kry?anowski, Alla i Petro Bi?ostocki oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 01 luty 2016 13:43

Og?oszenia parafialne (31.01.2016)

** IV Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. Z racji zbli?aj?cego si? Wielkiego Postu w nast?pn? niedziel? po mszy o g. 13.oo b?dzie d?u?sza adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu w ramach nabo?e?stwa 40 – godzinnego.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* wtorek – ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego. Jest to ?wi?to patronalne matek, kt?re zapraszamy na msz? ?w. To r?wnie? dzie? modlitw w intencji os?b konsekrowanych. Msza ?w. o g. 9.oo i 18.30. Po ka?dej mszy ?w. po?wi?cenie gromnic.

* ?roda – ?w. B?a?eja, biskupa i m?czennika. Jest patronem od chor?b gard?a. Podczas mszy ?w. o g. 9.oo b?dzie udzielone specjalne „ b?a?ejowe " b?ogos?awie?stwo po?wi?conymi ?wiecami.

* czwartek – I czwartek miesi?ca. Nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego po mszy ?w. wieczornej

* pi?tek – ?w. Agaty, dziewicy i m?czennicy. W tym dniu ku czci ?w. Agaty b?ogos?awimy wod? i chleb.

* sobota – ?w. Paw?a Miki i towarzyszy, m?czennik?w

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. W tym tygodniu przypada I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi codzienni 30 minut przed msz? ?w. o g. 9.oo i 18.30. Odwiedziny chorych we ?rod?, czwartek, pi?tek i sobot?.

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

7. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III i starszych o g.13.oo

8. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Ofiary z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Kami?ska Ludmi?a i Irena, Mandziuk Jadwiga, Safarowa Awrelia, Cyganjuk Gertruda, Luptowicz Kornelia, Ilinjuk Antonina, Derjabina Iryna, Sulejmanowa Swiet?ana, Czyorian Olena, Dzimi?ska Ludmi?a, Kogut Swit?ana, Kmie? Leontyna, Foit Oksana, Nikolenko Petronela, Kononychina Bronis?awa, Artysz Ada i Wiktoria, Bilia?ska Maria, Marcenkowa J?zefa, Glazer Ludmi?a, Ilkowycz Krystyna, Tarabrina Maria, Soko?owa Czes?awa, Majewska Irena, Baranowska Jadwiga, ?o?towska Marina, Pan Malicki Ignacy, Meszak Micha?, Kowalski Roman, Rodzina Proskurnjak, Swyszcz, Paw?owicz, Cariowych, Manzylewskych, Wojcickych, Smok, Melnyk, Fakas, Gabor, Greku?, Czeban, Antonjuk, Prytu?a, G?ugowskych, Czapara, Rarenko Swiet?ana i Wadim, Markulak Larysa i Ludwik, Cyganjuk Antonina i Antoni, Zubrzycki W?adys?aw i ?anna, Zubrzycki Anton i Irena, Zubrzycki Mieczys?aw i Zofia, Tkaczowy Dima i Julia i Bogu wiadome osoby B?g zap?a?

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Jackewycz Jewgenii, Matijak Tatiany, Daszkewycz Jeleny, Kudiny Natalii, Honczaruk Heleny.

12. W zakrystii mo?na jeszcze zapisa? si? na kol?d? dodatkow? – dzi? i jutro. Ofiar? z okazji kol?dy mo?na z?o?y? w zakrystii. Przypomn?, ?e zbieramy na ogrzewanie ko?cio?a – panele elektryczne pod 22 ?awki – koszt 5 ooo $.

poniedziałek, 25 styczeń 2016 13:23

Og?oszenia parafialne (24.01.2016)

** III Niedziela Zwyk?a **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? w czwart? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? obrz?d przyj?cia pos?ugi lektorskiej przez starszych ministrant?w z naszej Parafii.

4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

  • poniedzia?ek – nawr?cenie ?w. Paw?a Aposto?a
  • wtorek – ?w. Tymoteusza i Tytusa, biskup?w
  • czwartek – ?w. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Ko?cio?a

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

7. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III i starszych o g.13.oo

8. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

9. W miniony czwartek 21 stycznia nasz wikariusz Ks. Andrzej obroni? tytu? doktora teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce. Gratulujemy i ?yczymy Ks. Andrzejowi sukces?w na niwie naukowej i w pracy duszpasterskiej.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiary z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Paw?owicz Lila, Stecewycz Anna, Czemerecka Tetiana, Senjuta Jadwiga, Oskwarek Janina, Nemczuk J?zefina, Zakrzewska Lidia, Kaplina Olga, Romanowa Krystyna, Semenko Oksana, Turkiewicz Oresta, Zo?otowska Irena, Hulko Mariana, Olijnyk Tamara, Ostaszewska Inna, Zalewska Karolina, Czajka Ludmi?a, Skawro?ska Welcia, Prokopenko Ludwina, Mackulak Aurelia, Kowalska Leokadia, Janicka Eugenia, Kuzina Anna, K?odnicka Tetiana, Faliboga Nadia, Jasyszczuk Wira, Nemczuk Luczija, Kaczy?ska Bronis?awa, Simaka Erika, Tomczakiwska Janina, Onufrijewa Jelizaweta, W?adyka Olga, Gawryluk Wanda, Majewska Irena, Zaje? Mielita, Wysocka Julia, Mitijczuk Julia, Pan Oskwarek Artur, Bartosz Micha?, Marczuk Roman, Kazjuk Teofil, Ilkowycz Mircza, Twardowski Gustaw, Rodzina Makowej, Mychnjuk, Slimak, Sawczuk, Goriaczko, Smok, Woncholskych, Mudrak, Pyslar, Botlung oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

12. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Greku? Jany, Kogut Swit?any, Stela Marii, Drozdyk Marii i Antona, Bojko Silwiana i Ludmy?y.

13. W poniedzia?ek i wtorek zbierali?my produkty dla dw?ch ?o?nierzy z ATO. Przekazali?my poczt? 120 kg ?ywno?ci dla naszych dw?ch Parafian. Wszystkim, kt?rzy w??czyli si? w t? akcj? serdecznie dzi?kuj?.

14. W tym tygodniu ko?czymy kol?d?. W zakrystii mo?na jeszcze zapisa? si? na kol?d? dodatkow? – poniedzia?ek, wtorek, sobot?, niedziel?. Mo?na r?wnie? zaprosi? ksi?dza na po?wi?cenie sklepu lub biura. Ofiar? z okazji kol?dy mo?na z?o?y? w zakrystii. Przypomn?, ?e zbieramy na ogrzewanie ko?cio?a – panele elektryczne pod 22 ?awki – koszt 5 ooo $.

poniedziałek, 25 styczeń 2016 13:20

Og?oszenia parafialne (17.01.2016)

** II Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?w. Agnieszki, dziewicy i m?czennicy

4. We wtorek 19 stycznia o g. 13.oo na p?oszczy Naj?wi?tszej Maryi Panny odb?dzie si? mi?dzy konfesyjne po?wi?cenie wody na Jordan. Serdecznie zapraszamy.

5. W tym tygodniu w Ko?ciele powszechnym obchodzony jest tydzie? modlitw o jedno?? chrze?cijan.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. W sobot? 23 stycznia o g. 16.30 odb?dzie si? kolejne spotkanie formacyjne przed ?wiatowymi Dniami M?odzie?y. Prosz? na spotkanie przynie?? 20 Euro.

11. W przysz?? niedziel? podczas mszy o g. 11.oo odb?dzie si? obrz?d przyj?cia pos?ugi lektorskiej.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Olga Bachanjuk, Wysocka Julia, Przecho?ka Anna, Majewska Irena, Pripa Malwina, Banu? Aza, Lisowska El?bieta, Kusrajewa Irena, Drozd Swiet?ana, Bryjak Oksana, Wiwdyczenko Tetiana – Teresa, Kmie? Walentyna, Sulejmanowa Kateryna, W?asjuk Tetjana, Kasapczuk Anna, Kmiet Odarka, Uszakowa ?ucja, Krasowska Anna, Ka?akaj?o Irena, Ko?oty?o Irena, Nemczuk Olga, Kiriazijewa Natalia, K?ambocka Janina, Herman Ludmi?a, Grynczuk Anna, Kozubasz Olga, ?o?towska Wanda, Kulka Stepania, Kosowan Oksana, Hucu? Luba, Pan Simionesku Stepan, Kazjuk Oleg, Szejka Jan, Oberty?ski Edik, Artmenko Anatolij, Uszakow Andrzej, Hontowjuk Grzegorz, Bartosz Anton, Luptowicz Edward, Malicki Ignacy i W?adys?aw, Rodzina Steckich, Kowalski, Staroszczuk, Kosowan, Zapa?, Pyptjuk, Borys, Boroszenko, Simaka, Iwanaszczuk, Bugnia, Perepeluk, Koz?owskych, Kowa?yk – Kry?anowski, Todoriw, Hildebrant, Bert, Szuk, Moczulskich, ?erebluk, Pajczyk, Tudos, Grygorowycz, Gola, Andrjejewa, Danyk Anna i Wasyl, Dorosz Irena i Oleksandr, Struty?ska Wiera i W?adys?aw, Struk Ludmi?a i Roman oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Mudrak Anny, Zubrzycki Mieczys?awa i Zoi, Tkaczow Julii, Byndiu Waleria, Korniejewoj Anny.

15. Organizujemy zbi?rk? produkt?w dla 2 ?o?nierzy z ATO. S? to nasi Parafianie. Ch?tne osoby prosz? aby przynios?y produkty na plebani? w poniedzia?ek lub wtorek od g. 12.oo do 14.oo lub od 17.oo do 18.oo. Potrzebne s?: konserwy mi?sne i rybne, rodzynki, orzechy, figi, abrykos suszony, ?liwka suszona, nasiona s?onecznika, sucha kie?basa w plasterkach, sad?o, suche pieczywo, bublyky, cytryny.

16. Kontynuujemy kol?d?. W zakrystii mo?na zapisa? si? na kol?d? dodatkow? – poniedzia?ek, sobot?, niedziel?. Mo?na r?wnie? zaprosi? na po?wi?cenie sklepu lub biura. Ofiar? z okazji kol?dy mo?na z?o?y? w zakrystii. Przypomn?, ?e zbieramy na ogrzewanie ko?cio?a – zam?wi?em panele elektryczne pod 22 ?awki – koszt 5 ooo $.

poniedziałek, 11 styczeń 2016 18:14

Og?oszenia parafialne (10.01.2016)

** NIEDZIELA CHRZTU PA?SKIEGO ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W dzisiejsz? niedziel? Chrztu Pa?skiego dzi?kujemy Bogu za ?ask? chrztu ?wi?tego, przez kt?r? stali?my si? Dzie?mi Bo?ymi. Dzisiejsz? niedziel? ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia. Dekoracja Bo?onarodzeniowa pozostanie do 2 lutego – ?wi?ta Matki Bo?ej Gromnicznej.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program jest w gablotce

6. J?zyk polski dla dzieci na plebani w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

7. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w i z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Lunkasz Maria, Jackewycz Eugenia, Leunowa Swiet?ana, Guculak Edika, Daszkewycz Jelena, Anastazja Zendek, Kula Franciszka, Slipczenko Janina, Majewska Irena, Bi?ous Helena, Guculak Myros?awa, Banasiak Maria, Czajka Jadwiga, Mandziuk Jadwiga, Dowga Nela, Bilecka Anna, Pan Grabowski Anatolij, Lunkasz Swiatos?aw, Szynkura Micha?, Majdanjuk Stanis?aw, Rodzina Rusyn, Drozdek, Kosowan, Woncholskych, Lutyk, Nastjuk, Zakrzewskich, Osowskich i Tokarczuk, Majewski, Diakonjuk, Ognowskych, Onaczuk, Lysenko, Per?an – Gildebrant, Zag?rski Henryk i Zoja, Ancybor Anna, Jurij i Sasza oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Czernej Mariny, Banu? Azy, Kusrajewoj Iryny, Dowga Neli, Kazjuk Olega.

11. Informacja dla os?b kt?re nigdy nie przyjmowa?y ksi?dza po kol?dzie. Przy wyj?ciu z ko?cio?a w sklepiku lub w zakrystii s? ankiety, kt?re prosz? wype?ni? i przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza po kol?dzie.

12. Kontynuujemy kol?d?, od dzi? kol?da dodatkowa – czwartek, pi?tek, sobota - na kt?r? prosz? zapisywa? si? w zakrystii. Mo?na r?wnie? zaprosi? na po?wi?cenie sklepu lub biura. Ofiar? z okazji kol?dy mo?na z?o?y? w zakrystii. Przypomn?, ?e zbieramy na ogrzewanie ko?cio?a – zam?wi?em panele elektryczne pod 22 ?awki – koszt 5 ooo $.

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:37

PLAN KOL?DY 2015–2016 rok

1. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Prospekt Nezale?nosti, Kowalczuka 30/20x. Marek

2. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Komarowa, Worobkewycza, Parkowyj Proizd22/13 x. Andrzej

3. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo –– Ruska, Hejne, Or?owska, Kiszyniwska, Bojaniwska, Rustawelii, Fastiwska, Dnistranska 34/20 x. Andrzej

4. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo – Chmielnickoho, Ba?asziwska, 29 – ho Bereznja, Uniwersytecka, Gagarina, L. Ukrainki, Wawi?owa, Perejas?awska, Nahirna, Kosmodemja?skoj, Cha?turina, Skoworody, prow. Chortyckyj, Esto?ska, Turgieniewa 25/21 x. Marek

5. ?roda 30.12.2015 g. 11.oo – Kaniuka, prow. Koby?yci, Za?o?eckoho, Ruda?skoho, Kozaczuka, Repina, Ol?ycza, Karmeluka, 1 i 2 prow. Karmeluka, Dobrja?skoho, Fuczika, Jaroszy?skoj, Beli?skoho, Sa?tykowa-Szczedrina, Koczubeja 27/22 x. Andrzej

6. ?roda 30.12.2015 g. 11.oo – A?ma – Aty?ska, Kutuzowa 8/7 x. Marek

7. Czwartek 31.12.2015 g. 11.oo – Stasjuka, Hajdara, Awangardna, Ma?owakzalna, Miko?aiwska, Budiwelnykiw, Myrgorodzka16/13 2 ksi??y

8. Sobota 02.01.2016 g. 11.oo – B?ahojewa, Chodoriwska, Stryjska, We?niana,Miziuna, Kurylska, Astracha?ska, Szypy?ska, Selaty?ska, Aleksiejewa, Charkiwska, prow. Timiriaziewa, Karabcziwska, Wy?ny?ka, Syniawskoho, Horichiwska, Kramatorska, Kwitkowa, Zastawnia?ska, prow. Zastawnia?ski, Milijew?ka, Rohiznia?ska, prow. Woroszy?owogradskyj, prow. Kyiwskyj, III prow. Chodoriwskyj, Dowhopilska – 33/25 2 ksi??y

9. Niedziela 03.01.2016 g. 15.oo – Czapajewa, Politajewa, Dostojewskiego, Stefjuka,Orenburska, Kopernika, Nyko?ajczuka, Frunze 27/13 2 ksi??y

10. Poniedzia?ek 04.01.2016 g. 11.oo – Bi?oruska, Uzbecka, Korsakowa, Kobzarska, Romaszkowa, Dombasiwska, Starokonstantyniwska, Dundycza, Moskowskoj Olimpiady, Raketna –23 / 22 x. Marek

11. Poniedzia?ek 04.01.2016 g. 11.oo - Gorkoho, Zinkoweckoj, Turecka, prow. Turecki, Wirme?ska, Czeluski?ciw, Majakowskoho, Kry?owa, Kobyla?skoj, Katedralna, Puszkina, G?ugiwska, Lwiwska, Szeptyckoho, Chudiakowa, Ukrai?ska, Ni?y?ska 20/13 x. Andrzej

12. Wtorek 05.01.2016 g. 11.oo – Czerwonoarmijska, Szkilia, Haste?o 30/21x. Marek

13. Wtorek 05.01.2016 g. 11.oo – I. Franka, Hercena, Szewczenka, Dymytrowa, Internacjonalna, Mickewycza, Kotlarewskoho, Czerwi?skoho, Kozaczuka, Korduby 22/14 x. Andrzej

14. Czwartek 07.01.2016 g. 11.oo- osoby mieszkaj?ce na wioskach - 6 2 ksi??y

15. Pi?tek 08.01.2016g. 11.oo - Zo?ocziwska, Ni?ynska, Czerniszew?koho, Darwina, Bere?a?ska, Nikitina, Sokal?ka, Tysmeny?ka, 28 – ho Czerwnia 17/15 x. Marek

16. Pi?tek 08.01.2016 r. g. 11.oo – Choty?ska, Nowy Kiseliw, Zawodska, Festywalna, Ko?omyjska, Smole?ska, Nowa ?uczka, Stara ?uczka, Karpatska, Wilszyny, IV prow. Zawodskyj 18/15 x. Andrzej

17. Sobota 09.01.2016 g. 11.oo – Piwdenno – Kilcewa, Heroiw Stalingradu, Entuzjastiw 29/18 x. Andrzej

18. Sobota 09.01.2016 g. 11.oo – Ho?owna, Bratiw Rusnakiw, Bojarka, Marsza?ka ?ukowa, Prymijska, Kochanow?koho 32/24 x. Marek

wizyta duszapasterska

Prosimy, aby podczas kol?dy / wizyty duszpasterskiej / zebra?a si? ca?a rodzina. Na stole niech b?dzie przygotowany krzy? do uca?owania, ?wieca, woda ?wi?cona, Pismo ?wi?te. Najpierw wraz z kap?anem modli si? ca?a rodzina, nast?pnie kap?an b?ogos?awi rodzin? i kropi wod? ?wi?con? mieszkanie. Po tym obrz?dzie nast?puje rozmowa. Je?li kto? ma ?yczenie ugo?ci? kap?ana prosimy to wcze?niej dom?wi?, kiedy siostra informuje telefonicznie o kol?dzie. Przypominamy, ?e podczas kol?dy nie zbieramy ?adnych pieni?dzy. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w - b?dzie mo?na z?o?y? po zako?czeniu kol?dy i przynie?? w kopercie do zakrystii.

B?g zap?a? za wsp?ln? modlitw?

poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:28

Og?oszenia parafialne (27.12.2015)

** ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo,11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny udzielimy b?ogos?awie?stwa rodzinom. Swoje ?wi?to patronalne obchodzi Ruch Rodzin Nazareta?skich, kt?rych zapraszam na op?atek po mszy o g. 13.oo

3. W czwartek w ostatnim dniu roku podczas mszy ?w. o g. 18.30 b?dziemy dzi?kowa? Bogu za otrzymane ?aski w 2015 roku oraz przeprasza? za pope?nione z?o w tym czasie.

4. Parafian, kt?rzy chc? wej?? w Nowy 2016 Rok z Bo?ym b?ogos?awie?stwem zapraszam na msz? o 23.oo. O g. 24.oo – p??nocy – b?dzie udzielone b?ogos?awie?stwo Naj?w. Sakramentem

5.W pi?tek1 stycznia przypada Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Jest to ?wi?to obowi?zkowe dla ka?dego katolika. W tym dniu swoje imieniny obchodzi Ksi?dz Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki. To r?wnie? I pi?tek miesi?ca. Odwiedzin chorych w tym miesi?cu nie b?dzie.

6. W sobot? przypada wspomnienie ?w. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. W tym tygodniu katechezy nie b?dzie – dzieci maj? kaniku?y.

9. Serdecznie dzi?kuj? tym, kt?rzy pomagali przygotowa? dekoracje ?wi?teczne: m??czyznom z RRN za wykonanie szopki; s. El?biecie, Kmiet Alikowi oraz m?odzie?y starszej i m?odszej za udekorowanie choinek. Dzi?kuj? Rodzinie Kolpinga i Pani Innie za przygotowanie wigilii dla samotnych. Dzi?kuj? Pani Proskurniak Walentynie za ofiarowanie ryb na wigili? dla kap?an?w z dekanatu, Parafianom za przyniesione dary na st?? kap?a?ski. Dzi?kuj? Panu Ignacemu Malickiemu za za?atwienie choinek.

10. Dzi?kuj? za sk?adane produkty podczas Adwentu – przygotowali?my ponad 32 paczki.

11. Informacja dla os?b kt?re nigdy nie przyjmowa?y ksi?dza po kol?dzie.Przy wyj?ciu z ko?cio?a w sklepiku lub w zakrystii s? ankiety, kt?re prosz? wype?ni? i przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza po kol?dzie. Osoby, kt?re w poprzednich latach przynosi?y ankiet? nie musz? tego powtarza? – chyba ?e zmieni? si? adres albo numer telefonu. Przed odwiedzinami b?dziemy dzwoni? do Parafian i domawia? wizyt? duszpastersk?.

12. W tym tygodniu rozpoczynamy wizyt? duszpastersk? zwan? kol?d?. Kap?an odwiedza rodziny z modlitw? i Bo?ym b?ogos?awie?stwem. Prosimy, aby zebra?a si? ca?? rodzina. Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy. Na stole niech b?dzie krzy?, woda ?wi?cona i ?wieca. Przy odwiedzinach nie zbieramy ofiar. Przeczyta? plan kol?dy....

13. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo

14. W sobot? prosz? o sprz?tanie ko?cio?a rodziny: Kawczuk Jurija, Kozubasz Olgi, Malickiego Ignacego i Lubowi, Bi?ostockich Olgi i Oleksandra, Semenkowej Oksany.

15. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

16. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Foit Oksana, Daszkewycz Jelena, Zakrzewska Lidia, Paw?owicz Lila, Bugnia Wioletta, RodzinaProskurnjak, Ste?, Pawliczenko, Goriaczko, Fakas, Czernej, G?ugowskych oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli

niedziela, 20 grudzień 2015 12:03

Og?oszenia parafialne (20.12.2015)

** IV NIEDZIELA ADWENTU ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo, 19.oo i 22.oo, pi?tek g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca specjalne uroczyste b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Po ka?dej mszy Parafianiewprowadz? z nas w atmosfer? Bo?ego Narodzenie przedstawiaj?c scenk?: "Opowie?? Bo?onarodzeniowa" .Zapraszamy

3. We wtorek 8 grudnia Papie? Franciszek rozpocz?? w ko?ciele powszechnym Nadzwyczajny Rok Bo?ego Mi?osierdzia. Nasz ko?ci?? jest wyznaczony jako ko?ci?? stacyjny, w kt?rym w tym czasie mo?na uzyska? odpust zupe?ny.

4. RORATY w poniedzia?ek o g.18.30 i ?rod? o 7.oo – po mszy ?niadanie dla dzieci na plebani

5. W czwartek przypada wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Przygotowuj?c wieczerz? wigilijn? w gronie rodzinnym pami?tajmy o czytaniu Pisma ?w., wsp?lnej modlitwie, ?piewie kol?d i dzieleniu si? op?atkiem. W tym dniu nie spo?ywajmy alkoholu. Pasterka o g. 19.oo i 22.oo.

6. W pi?tek przypada Uroczysto?? Bo?ego Narodzenia. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Zadbajmy, aby ten dzie? by? dla nas ?wi?teczny: b?d?my na mszy ?w. i zwolnijmy dzieci ze szko?y.

7. W sobot? przypada drugi dzie? ?wi?t Bo?ego Narodzenia – ?wi?to ?wi?tego Szczepana, pierwszego m?czennika. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Mo?emy przynie?? owies do po?wi?cenia.

8. W niedziel? przypada ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa. W tym dniu b?dzie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo naszym rodzin?. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. Z racji ?wi?ta ?w. Jana Aposto?a i Ewangelistypo ka?dej mszy ?w. odb?dzie si? obrz?d po?wi?cenia wina.

9. Mo?liwo?? spowiedzi przed ?wi?tami: poniedzia?ek, wtorek, ?roda od 8.30 do 9.30 oraz w poniedzia?eki wtorek od 18.oo do 19.oo.

10. W ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo organizujemy na plebani wraz z Rodzin? Kolpinga wigili? dla os?b samotnych i starszych. Osoby ch?tne prosz? o zg?oszenie si? do zakrystii lub Pana Wac?awa Szyma?skiego

11. W czwartek wyj?tkowo nie b?dzie adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu.

12. W sobot? j?zyka polskiego dla dziecinie b?dzie.

13. Katechezy w tym tygodniu dla dzieci nie b?dzie.

14. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

15. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pami?tajmy o najubo?szych. Obok o?tarza Matki Bo?ej jest koszyk, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty: m?k?, cukier, ry?, olej, kasz?. Rozdamy je potrzebuj?cym i ubogim.

16. Dzi?kuj? za generalnesprz?tanie ko?cio?a Rodzinie Kolpinga i cz?onkom Towarzystwa Polskiego.

17. Ofiary na dalsz? restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Dudczak Janina, Smotrycka Anastazja, Majewska Irena, Dzimi?ska Ludmi?a, Mowczan Larysa, Py?lar Emilia, Mia?nikowa Ludmi?a, Paw?owicz Natalia, Skowro?ska Welcia, Pan Aleksander, Ancybor Aleksander, Rodzina Goriaczko, Tkaczuk, Zo?otowskich, Petruhno,Kowa?yk–Kry?anowskioraz Bogu znaneosoby. B?g zap?a?

18. Przy wyj?ciu z ko?cio?a mo?na zakupi? w?asnor?cznie zrobione pierniczki przez cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich. Koszty z ich sprzeda?y b?d? przeznaczone na operacj? dla naszego Parafianina Dimy Ancybora, kt?ry w styczniu 2016 b?dzie mia? operacj? na sercu.

19. Dzi?kuje za z?o?one ofiary na dekoracj? Bo?onarodzeniow? do Ko?cio?a 1527 grywni.

środa, 16 grudzień 2015 21:50

Og?oszenia parafialne (13.12.2015)

** III NIEDZIELA ADWENTU ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy ADWENT czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela i duchowego przygotowania naszych serc na dzie? Bo?ego Narodzenia. Za chwil? po?wi?cimy op?atki, kt?re mo?na naby? w zakrystii. Ofiary z op?atk?w przeznaczone b?d? na zwrot d?ugu za odnowienie witra?y.

3. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci z rodzicami na RORATY – w poniedzia?ek o g.18.30, ?rod? o g. 7.oo – po mszy ?w. ?niadanie dla dzieci na plebani - i pi?tek o g. 18.30.

4. Dzi? w II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

5 .W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?w. Jana od Krzy?a, kap?ana i Doktora Ko?cio?a

6. We wtorek 8 grudnia Papie? Franciszek rozpocz??w ko?ciele powszechnym Nadzwyczajny Rok Bo?ego Mi?osierdzia. Nasz ko?ci?? zosta? wyznaczony jako ko?ci?? stacyjny, w kt?rym w tym czasie mo?na b?dzie uzyska? odpust zupe?ny. W przysz?? niedziel? podczas mszy ?w. o g. 9.oo uroczystym otwarciem drzwi rozpoczniemy w naszej Parafii Rok Bo?ego Mi?osierdzia.

7. W sobot? 19 XII o g. 15.oo odb?dzie si? uroczyste otwarcie szopki na Centralnej P?oszczy. Ca?? uroczysto?? poprowadzi nasz Parafia – b?d? wyst?powa? dzieci i nasz ch?r parafialny. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian z Rodzinami.

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

9. Zapraszamy na nauk? j?zyka polskiego dla dzieci na plebani. Spotkanie w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

10. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

12. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pami?tajmy o najubo?szych. Obok o?tarza Matki Bo?ej b?dzie koszyk, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty: m?k?, cukier, ry?, olej, kasz?. Rozdamy je potrzebuj?cym i ubogim.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? zapraszam do generalnego sprz?tania ko?cio?a Rodzin? Kolpinga i cz?onk?w Towarzystwa Polskiego.

14. Dzi?kuj? m??czyzn?, kt?rzy w ?rod? rozebrali rusztowanie na balkoniku i posk?adali deski.

15. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?wz?o?yli: Pani Majewska Irena, Mitijczuk Julia,PanOberty?ski Edik, Paw?owicz W?odzimierz, Czuntu? Witalij,RodzinaPetruchno, Grabowskich, Mudrak Anna i Oleksandr oraz Bogu znaneosoby. B?g zap?a?.

16. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Kosowan Tatianie, Pyslar Emilii, Ancybor Aleksandrowi, Dowhalowej Olenie, Paw?owicz Natalii, Kmet Walentynie. Na zim? wstrzymujemy prace konserwatorskie. Mo?na obejrze? odnowion? naw? boczn? przy o?tarzu Matki Bo?ej Cierpi?cej – Piety

17. W poniedzia?ek spotkanie cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich z ks. Stanis?awem. Od g. 15.oo czas na indywidualne rozmowy, g. 18.30 msza ?w., o g. 19.30 konferencja.

18. Przy wyj?ciu z ko?cio?a mo?na dzi? z?o?y? ofiar? na dekoracj? Bo?onarodzeniow? do Ko?cio?a.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina