Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 09 styczeń 2017 14:33

Og?oszenia parafialne (08.01.2017)

** Niedziela Chrztu Pa?skiego **  W liturgii Ko?cio?a dzisiaj ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia (chocia? kol?dy b?dziemy jeszcze ?piewa? do 2 lutego) natomiast jutro rozpoczniemy okres zwyk?y. Dzisiaj jeszcze b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci, a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Nadal trwa okres odwiedzin duszpasterskich W tym tygodniu b?dziemy odwiedza? nast?pne rodziny. Szczeg??owy plan odwiedzin mo?na zobaczy? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a. W czwartek ko?czymy planowany program odwiedzin duszpasterskich, je?eli kto? z r??nych powod?w nie m?g? przyj?? ksi?dza i nadal pragnie to uczyni?, to prosimy zg?osi? si? do zakrystii. Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni?…
poniedziałek, 02 styczeń 2017 15:39

Og?oszenia parafialne (01.01.2017)

** Uroczysto?? Bo?ej Rodzicielki **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskup?w i doktor?w Ko?cio?a Pi?tek – Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego (po?wi?cenie kredy i kadzid?a). Msze ?w. 9.00 i 18.30 godz. Niedziela – ?wi?to Chrztu Pa?skiego Dzisiaj prze?ywamy dzie? modlitwy o pok?j na ca?ym ?wiecie, szczeg?lnie w naszym kraju, r?wnie? pami?tajmy w swoich modlitwach o Abp Mieczys?awie Mokrzyckim, kt?ry obchodzi swoje imieniny. Taca zebrana w czasie Mszy ?w. zostanie przeznaczona na potrzeby seminarium. Dzisiaj jeszcze b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych a w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci. R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy pierwszy…
poniedziałek, 19 grudzień 2016 09:59

Og?oszenia parafialne (18.12.2016)

** IV Niedziela Adwentu ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: ?roda – wspomnienie ?w. Piotra Kanizjusza Sobota – Wigilia Bo?ego Narodzenia, w tym dniu wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o 19.30, Natomiast zapraszamy serdecznie wszystkich na uroczyst? Pasterk?, kt?ra b?dzie odprawiona pod przewodnictwem bpa Mariana Buczka o godz. 20.00. Niedziela – Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie przedstawiona scenka Bo?onarodzeniowa przygotowane przez s. Iren? z parafianami, a tak?e mo?na kupi? bardzo smaczne ciasteczka, wypieczone przez cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, ofiary kt?re z?o?ycie b?d? przekazane na medyczn? opiek? dla mamy siostry Eli. Jutro w poniedzia?ek o godz.…
poniedziałek, 12 grudzień 2016 09:52

Og?oszenia parafialne (11.12.2016)

** III Niedziela Adwentu ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. ?ucji ?roda – wspomnienie ?w. Jana od Krzy?a, doktora Ko?cio?a Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Serdecznie dzi?kujemy za wasze ofiary kt?re sk?adali?cie nabywaj?c wie?ce adwentowe. Uda?o si? nam zebra? 7072 hrn, pieni?dze zostan? przeznaczone na leczenie ma?ego Ostapa. Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d?. Jest to wizyta duszpasterska w czasie kt?rej kap?an modli si? w naszych mieszkaniach, b?ogos?awi je a tak?e jest do dyspozycji aby porozmawia? na wa?ne dla was tematy. Zach?camy do skorzystania…
niedziela, 04 grudzień 2016 22:58

Og?oszenia parafialne (04.12.2016)

** II Niedziela Adwentu **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. Miko?aja, biskupa ?roda – wspomnienie ?w. Ambro?ego z Mediolanu Czwartek – uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie po?wi?cenie op?atk?w, kt?re mo?na b?dzie zabra? do domu a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci. W sklepiku parafialnym s? jeszcze wie?ce adwentowe, kt?re r?wnie? mo?na zabra? do domu sk?adaj?c dowoln? ofiar?. Od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d?. Jest to wizyta duszpasterska w czasie kt?rej kap?an modli si? w naszych mieszkaniach, b?ogos?awi je a tak?e jest do dyspozycji aby porozmawia? na wa?ne dla…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina