Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
wtorek, 30 maj 2017 09:57

Og?oszenia parafialne (28.05.2017)

** VII Niedziela Wielkanocy ** W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy: ?roda – ?wi?to Nawiedzenia NMP Czwartek – wspomnienie ?w. Justyna, m?czennika Sobota – wspomnienie ?w. Karola Lwangi i towarzyszy, m?czennik?w Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? niedziel? prze?ywamy Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, po Mszy ?w. b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych, o godz. 11.00 b?dzie odprawiona Msza ?w. po??czona z sakramentem bierzmowania. Dzisiaj w naszym mie?cie o godz. 14.00 odb?dzie si? marsz dla rodziny, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej manifestacji w obronie praw rodziny. W najbli?szy czwartek w naszym ko?ciele nie b?dzie Mszy ?w.,…
niedziela, 14 maj 2017 21:22

Og?oszenia parafialne (14.05.2017)

** V Niedziela Wielkanocy **  Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Zach?camy do uczestnictwa w nabo?e?stwach majowych, kt?re pomog? nam w tym roku przybli?y? sens objawie? Matki Bo?ej w Fatimie. Porz?dek nabo?e?stw jest nast?puj?cy: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy ?w. o godz. 9.00; czwartek o godz. 18.00; pi?tek i sobota po Mszy ?w. wieczornej; niedziela po Mszy o godz. 9.00 i 13.00. W najbli?sz? sobot? o godz. 14.00 w Bojanach odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci ?w. Jana Nepomucena, zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat organizujemy w tym dniu piesz? pielgrzymk? do Bojan,…
niedziela, 23 kwiecień 2017 19:00

Og?oszenia parafialne (23.04.2017)

** II Niedziela Wielkanocy **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – ?wi?to rocznicy po?wi?cenia Bazyliki Katedralnej we Lwowie Wtorek – ?wi?to ?w. Marka Ewangelisty Sobota – ?wi?to ?w. Katarzyny ze Sieny Dzisiaj z okazji Uroczysto?ci Bo?ego Mi?osierdzia dzisiaj po Mszy ?w. odm?wimy jeszcze koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia, natomiast w przysz?? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Sk?adamy serdeczne ?yczenia siostrze Annie z okazji dnia urodzin i ?yczymy, aby Pan B?g nieustannie umacnia? j? na drodze powo?ania i obdarza? zdrowiem oraz wszelkimi potrzebnymi ?askami. Po kr?tkiej przerwie wznowili?my przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w najbli?sz? sobot? zapraszamy na spotkanie…
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 23:12

Og?oszenia parafialne (09.04.2017)

** Niedziela Palmowa **  Dzisiaj w liturgii Ko?cio?a rozpoczynamy Wielki Tydzie?, czas upami?tniaj?cy ostatnie dni Chrystusa przed Jego m?k?. W tym czasie czynimy ostatnie przygotowania do Uroczysto?ci Zmartwychwstania Pa?skiego. Pami?tajmy, ?e najwa?niejszym przygotowaniem dla nas jest uczestnictwo w Tridium Paschalnym i przyst?pienie do sakramentu pojednania i pokuty. Przyst?pi? do spowiedzi b?dzie mo?na w poniedzia?ek godz. 8.30 – 10.00; 18.00 -19.00; ?roda godz. 8.30 – 10.00; czwartek godz. 17.00 – 18.30; pi?tek 17.00 – 18.30; W tym tygodniu zapraszamy jeszcze na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek o godz. 18.30. We wtorek nie b?dzie Mszy ?w.…
niedziela, 02 kwiecień 2017 12:18

Og?oszenia parafialne (02.04.2017)

** V Niedziela Wielkiego Postu **  Za tydzie? b?dziemy obchodzili Niedziel? M?ki Pa?skiej (Palmow?), w czasie ka?dej Mszy ?w. b?dzie po?wi?cenie palm, o godz. 9.00 odb?dzie si? uroczysta procesja z palmami. Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, Gorzkie ?ale oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Dzisiejsza taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel?, przed ka?d? Msz? ?wi?t?, osoby nale??ce do Ruchu Rodzin Nazareta?skich b?d? sprzedawa? palmy, w?asnor?cznie zrobione. Ofiary, kt?re z?o?ymy, b?d? przeznaczone na leczenie naszego parafianina. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina