Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 27 marzec 2017 10:26

Og?oszenia parafialne (26.03.2017)

** IV Niedziela Wielkiego Postu ** W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy: Sobota – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny ?askawej patronki Lwowskiej Archidiecezji Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W ?rod? Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki b?dzie obchodzi? swoje urodziny, pami?tajmy o nim w modlitwie prywatnej. W czwartek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Szczeg??owy plan mo?na b?dzie zobaczy? przy wyj?ciu z ko?cio?a. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod?…
niedziela, 19 marzec 2017 19:59

Og?oszenia parafialne (19.02.2017)

** III Niedziela Wielkiego Postu **  W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy: Poniedzia?ek – Uroczysto?? ?wi?tego J?zefa, Oblubie?ca NMP Sobota – Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego (w tym dniu b?dziemy mogli duchowo adoptowa? nienarodzone dziecko) Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? niedziel?, 26 marca, zapraszamy do uczestnictwa we wsp?lnej Drodze Krzy?owej ulicami naszego miasta. Pocz?tek o godz. 16.00 w naszym ko?ciele. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwaw nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz.…
niedziela, 12 marzec 2017 22:11

Og?oszenia parafialne (12.03.2017)

** II Niedziela Wielkiego Postu **  Dzisiaj po Mszy ?wi?tej od?piewamy Gorzkie ?ale a tak?e b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci, natomiast w przysz?? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00. W sobot? o godz. 10.00 rozpocznie si? dzie? skupienia dla m?odzie?y z naszej parafii, w spos?b szczeg?lny zapraszamy m?odzie? oazow?, natomiast po…
poniedziałek, 06 marzec 2017 09:18

Og?oszenia parafialne (05.03.2017)

** I Niedziela Wielkiego Postu ** Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz nabo?e?stwo Gorzkich ?ali oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Rozpocz?li?my, ?e w naszej parafii trwa przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, przygotowuj? si? w ramach katechezy z s. Iren?. Kandydaci w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej i kandydaci w wieku od 40 lat i wzwy? w sobot? o godz. 11.00, spotkania prowadzi ks. Andrzej. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana…
niedziela, 26 luty 2017 15:35

Og?oszenia parafialne (26.02.2017)

** VIII Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czas pokuty i duchowego przygotowania do ?wi?t Wielkanocnych a tak?e pierwszy czwartek i pi?tek miesi?ca: ?roda Popielcowa – Msze ?wi?te po??czone z posypaniem popio?u b?d? odprawione o godz. 9.00 z rana i wieczorem o godz. 18.30. Przypominamy, ?e w ?rod? obowi?zuje nas post ?cis?y, to oznacza utrzymanie si? od jedzenia potraw mi?snych, a tak?e spo?ywanie jednego posi?ku do syta i dw?ch posi?k?w lekkich. Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz nabo?e?stwo Gorzkich ?ali, po…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina